Loading...
Negeri Sembilan, Malaysia
Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia
06 June 2020, Sat
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. You may apply the letter through:( MCO: Malaysia Inter-state Travel Permits Application)
Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia
Negeri Sembilan, Malaysia
07 June 2020, Sun

Negeri Sembilan, Malaysia to Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
KPB Seremban Enterprise 08:15:00 22:35:00 01h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 15.00
Starmart Express 21:00:00 21:00:00 01h21m Sun Mon Thu Fri Sat MYR 15.00
Sanwa Express 14:00:00 14:00:00 01h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 30.00
Negeri Sembilan, Malaysia to Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
73 KM
Average Travelling Time:
01h15m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
118
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.