Loading...
Nilam Puri, Kelantan, Malaysia
Puchong Prima, Selangor, Malaysia
18 January 2020, Sat
Puchong Prima, Selangor, Malaysia
Nilam Puri, Kelantan, Malaysia
19 January 2020, Sun
Nilam Puri, Kelantan, Malaysia to Puchong Prima, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
452 KM
Average Travelling Time:
08h58m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
29
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.