Loading...
Nilam Puri, Kelantan, Malaysia
Rawang, Selangor, Malaysia
20 January 2020, Mon
Rawang, Selangor, Malaysia
Nilam Puri, Kelantan, Malaysia
21 January 2020, Tue
Nilam Puri, Kelantan, Malaysia to Rawang, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
434 KM
Average Travelling Time:
08h36m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
31
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.