Loading...
Pahang, Malaysia
Kuala Krai (Dataran Peladang), Kelantan, Malaysia
13 December 2019, Fri
Kuala Krai (Dataran Peladang), Kelantan, Malaysia
Pahang, Malaysia
14 December 2019, Sat
Pahang, Malaysia to Kuala Krai (Dataran Peladang), Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
139
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.