Loading...
Paka, Terengganu, Malaysia
Jengka, Pahang, Malaysia
17 December 2019, Tue
Jengka, Pahang, Malaysia
Paka, Terengganu, Malaysia
18 December 2019, Wed
Paka, Terengganu, Malaysia to Jengka, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
219 KM
Average Travelling Time:
03h13m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
15
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.