Loading...
Parit Buntar, Perak, Malaysia
Jeli (Đại học Malaysia Kelantan), Kelantan, Malaysia
23 January 2020, Thu
Jeli (Đại học Malaysia Kelantan), Kelantan, Malaysia
Parit Buntar, Perak, Malaysia
24 January 2020, Fri
Parit Buntar, Perak, Malaysia to Jeli (Đại học Malaysia Kelantan), Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
344 KM
Average Travelling Time:
07h45m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
26
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.