Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Pasir Gudang, Johor, Malaysia to Parit Buntar, Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 09:00:00 20:15:00 09h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 75.00
Sin Yong Express 09:00:00 20:45:00 09h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 80.00
Starmart Express 21:14:00 22:49:00 09h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 85.00
Pasir Gudang, Johor, Malaysia to Parit Buntar, Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
653 KM
Average Travelling Time:
09h18m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
194
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.