Loading...
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
Dungun, Terengganu, Malaysia
20 January 2020, Mon
Dungun, Terengganu, Malaysia
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
21 January 2020, Tue
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Dungun, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
255 KM
Average Travelling Time:
04h46m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
126
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.