Loading...
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
Bến xe Lumut, Perak, Malaysia
30 January 2020, Thu
Bến xe Lumut, Perak, Malaysia
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
31 January 2020, Fri
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia to Bến xe Lumut, Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
378 KM
Average Travelling Time:
07h44m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
99
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.