Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia to Paka, Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 19:00:00 19:00:00 03h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Ekspres Mutiara 10:45:00 22:45:00 03h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.90
Sani Express 10:00:00 19:30:00 03h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 23.00
Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia to Paka, Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
230 KM
Average Travelling Time:
03h53m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
123
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.