Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Penang Komtar, Penang, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 06:30:00 20:10:00 08h25m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.00
Supernice Grassland 09:00:00 22:16:00 07h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
KPB Ekspres 08:15:00 20:30:00 07h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 66.00
GJG Travel & Tours Bus Service 06:45:00 13:30:00 09h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 75.00
Penang Komtar, Penang, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
688 KM
Average Travelling Time:
09h15m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
1513
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.