Loading...
Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia
Alor Setar, Kedah, Malaysia
13 November 2019, Wed
Alor Setar, Kedah, Malaysia
Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia
14 November 2019, Thu
Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia to Alor Setar, Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
366 KM
Average Travelling Time:
07h50m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.