Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Perak, Malaysia to KL Airport Area, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 07:00:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Arwana 10:00:00 22:00:00 04h38m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
YOYO EXPRESS 08:00:00 17:00:00 03h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Perak, Malaysia to KL Airport Area, Malaysia Trip Information
Distance:
247 KM
Average Travelling Time:
03h26m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
3982
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.