Loading...
Perlis, Malaysia
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
28 January 2020, Tue
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
Perlis, Malaysia
29 January 2020, Wed
Perlis, Malaysia to Pasir Mas, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
388 KM
Average Travelling Time:
07h41m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
203
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.