Loading...
Perlis, Malaysia
Yong Peng, Johor, Malaysia
06 April 2020, Mon
Yong Peng, Johor, Malaysia
Perlis, Malaysia
07 April 2020, Tue
Perlis, Malaysia to Yong Peng, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
719 KM
Average Travelling Time:
09h56m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
100
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.