Loading...
Trạm xăng dầu Petronas (Sau Trạm thu phí Sungai Besi), Kuala Lumpur, Malaysia
Bugis M R T Exit D, Singapore, Singapore
03 April 2020, Fri
Bugis M R T Exit D, Singapore, Singapore
Trạm xăng dầu Petronas (Sau Trạm thu phí Sungai Besi), Kuala Lumpur, Malaysia
04 April 2020, Sat
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.