Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Pudu Sentral (Puduraya), Kuala Lumpur, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 17:30:00 18:00:00 01h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 7.60
SPT Express 14:00:00 14:00:00 02h47m Fri RM 14.50
Pudu Sentral (Puduraya), Kuala Lumpur, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
204 KM
Average Travelling Time:
02h53m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
28
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.