Loading...
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
Bachok - H.Gunong, Kelantan, Malaysia
19 October 2019, Sat
Bachok - H.Gunong, Kelantan, Malaysia
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
20 October 2019, Sun
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia to Bachok - H.Gunong, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
459 KM
Average Travelling Time:
09h03m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
28
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.