Loading...
Raub, Pahang, Malaysia
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
29 January 2020, Wed
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
Raub, Pahang, Malaysia
30 January 2020, Thu
Raub, Pahang, Malaysia to Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
320 KM
Average Travelling Time:
06h12m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.