Loading...
Raub, Pahang, Malaysia
Rantau Panjang, Kelantan, Malaysia
06 April 2020, Mon
Rantau Panjang, Kelantan, Malaysia
Raub, Pahang, Malaysia
07 April 2020, Tue
Raub, Pahang, Malaysia to Rantau Panjang, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
313 KM
Average Travelling Time:
06h10m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
84
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.