Loading...
Rawang, Selangor, Malaysia
Ketereh, Kelantan, Malaysia
30 March 2020, Mon
Ketereh, Kelantan, Malaysia
Rawang, Selangor, Malaysia
31 March 2020, Tue
Rawang, Selangor, Malaysia to Ketereh, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
421 KM
Average Travelling Time:
08h10m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
11
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.