Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Sakon Nakhon, Thái Lan to Lamphun, Thái Lan Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Phetprasert 18:30:00 18:30:00 14h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 756.00
Sakon Nakhon, Thái Lan to Lamphun, Thái Lan Trip Information
Distance:
744 KM
Average Travelling Time:
14h56m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
22
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.