Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam to Hà Nội, Việt Nam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cong Ty Tnhh Van Tai Va Du Lich Good Morning Viet Nam 07:00:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 14.00
Sapa Dragon Express 15:30:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 195,000.00
Hà Nội Rides on time 15:30:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 210,000.00
GROUPTOUR CO., LTD 08:00:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 242,000.00
Inter Bus Lines 07:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 250,000.00
QUEEN CAFE BUS 08:00:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 250,000.00
GO ASIA TRAVEL 15:30:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 279,000.00
DREAM TRANSPORT 08:15:00 15:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 364,000.00
GREENLIONBUS 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 380,000.00
AZURASAPA 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 380,000.00
PUMPKIN LIMOUSINE 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 385,000.00
GOLDEN LIMOUSINE 07:40:00 15:20:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 400,000.00
SAPA HELLO LIMOUSINE 07:30:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 400,000.00
King Express 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 410,000.00
Daily Limousine 07:30:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 450,000.00
TRUONG THANH LIMOUSINE 14:30:00 14:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 450,000.00
Eco Sapa Bus 07:30:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 495,000.00
Hữu Bình Limousine 15:30:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 520,000.00
Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam to Hà Nội, Việt Nam Trip Information
Distance:
310 KM
Average Travelling Time:
06h31m
Total Operator Brands:
18
Total Trips:
1930
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.