Loading...

Selangor, Malaysia to Boon Lay, Singapore, Singapore Lịch trình và giá vé tuyến

Selangor, Malaysia to Boon Lay, Singapore, Singapore Trip Information
Distance:
362 KM
Average Travelling Time:
05h10m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
224
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.