Loading...
Selangor, Malaysia
Jerantut, Pahang, Malaysia
16 December 2019, Mon
Jerantut, Pahang, Malaysia
Selangor, Malaysia
17 December 2019, Tue
Selangor, Malaysia to Jerantut, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
204 KM
Average Travelling Time:
03h30m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
70
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.