Loading...
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
15 November 2019, Fri
Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
16 November 2019, Sat
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Bachok - H . Selising, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
480 KM
Average Travelling Time:
09h23m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
94
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.