Loading...
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
Nilam Puri, Kelantan, Malaysia
22 January 2020, Wed
Nilam Puri, Kelantan, Malaysia
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
23 January 2020, Thu
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Nilam Puri, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
484 KM
Average Travelling Time:
09h35m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
81
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.