Loading...
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
Panchor, Kelantan, Malaysia
24 November 2019, Sun
Panchor, Kelantan, Malaysia
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
25 November 2019, Mon
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Panchor, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
130 KM
Average Travelling Time:
01h55m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.