Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Shah Alam, Selangor, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 08:30:00 23:59:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Mara Liner 09:00:00 21:00:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.40
Jasmine Express 11:30:00 23:45:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 39.00
YK HEE ENTEPRISE 11:45:00 22:30:00 05h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 39.00
Supernice Grassland 08:45:00 22:15:00 04h54m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
SUASANA HOLIDAY 08:45:00 21:35:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
ALYA XPRESS 23:00:00 23:00:00 05h01m Fri RM 40.00
Quick Liner Express 18:30:00 22:45:00 05h01m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 40.00
Cosmic Express 08:25:00 21:25:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Sani Express 22:30:00 22:30:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
Pancaran Matahari 09:00:00 22:35:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.