Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Sibu, Sarawak, Malaysia to Kuching, Sarawak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Freesia Express 04:00:00 04:00:00 07h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
EVA Express 00:00:00 22:00:00 07h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Lanang Express 10:00:00 10:00:00 07h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Sungei Merah Express 10:30:00 23:30:00 07h46m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Sibu, Sarawak, Malaysia to Kuching, Sarawak, Malaysia Trip Information
Distance:
401 KM
Average Travelling Time:
07h46m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
386
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.