Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Songkhla, Thái Lan to Thái Lan, Thái Lan Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Trang Tour 08:00:00 21:30:00 03h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 229.00
Piya Rung Rueng Tour 07:30:00 20:00:00 16h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 698.00
Srisiam Tour 14:00:00 18:00:00 16h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 698.00
Siam Tour 07:30:00 21:00:00 16h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 698.00
Piyachai Pattana 07:00:00 08:30:00 06h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 1,128.00
Piyaprasert Tour 07:00:00 08:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 1,191.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.