Loading...
Sri Iskandar, Perak, Malaysia
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia
19 February 2020, Wed
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia
Sri Iskandar, Perak, Malaysia
20 February 2020, Thu
Sri Iskandar, Perak, Malaysia to Kuala Perlis, Perlis, Malaysia Trip Information
Distance:
325 KM
Average Travelling Time:
05h23m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
150
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.