Loading...
Sri Manjung, Perak, Malaysia
Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia
19 November 2019, Tue
Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia
Sri Manjung, Perak, Malaysia
20 November 2019, Wed
Sri Manjung, Perak, Malaysia to Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
372 KM
Average Travelling Time:
07h53m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
102
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.