Loading...
Sungai Petani, Kedah, Malaysia
Jeli, Kelantan, Malaysia
26 January 2020, Sun
Jeli, Kelantan, Malaysia
Sungai Petani, Kedah, Malaysia
27 January 2020, Mon
Sungai Petani, Kedah, Malaysia to Jeli, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
217 KM
Average Travelling Time:
04h29m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
145
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.