Loading...
Tampines, Singapore, Singapore
Khách sạn Hatten - Malacca, Malacca, Malaysia
07 June 2020, Sun
Khách sạn Hatten - Malacca, Malacca, Malaysia
Tampines, Singapore, Singapore
08 June 2020, Mon

Tampines, Singapore, Singapore to Khách sạn Hatten - Malacca, Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
WTS Travel 07:00:00 07:00:00 04h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 32.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.