Loading...
Tanjung Malim, Perak, Malaysia
Rantau Panjang, Kelantan, Malaysia
05 April 2020, Sun
Rantau Panjang, Kelantan, Malaysia
Tanjung Malim, Perak, Malaysia
06 April 2020, Mon
Tanjung Malim, Perak, Malaysia to Rantau Panjang, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
423 KM
Average Travelling Time:
07h34m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
8
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.