Loading...
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia
Kampung Panji, Kelantan, Malaysia
14 November 2019, Thu
Kampung Panji, Kelantan, Malaysia
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia
15 November 2019, Fri
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia to Kampung Panji, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
446 KM
Average Travelling Time:
09h13m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
136
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.