Loading...
Teluk Mesira, Kelantan, Malaysia
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia
31 March 2020, Tue
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia
Teluk Mesira, Kelantan, Malaysia
01 April 2020, Wed
Teluk Mesira, Kelantan, Malaysia to Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
144 KM
Average Travelling Time:
03h17m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
10
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.