Loading...
Temerloh, Pahang, Malaysia
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
28 February 2020, Fri
Pasir Mas, Kelantan, Malaysia
Temerloh, Pahang, Malaysia
29 February 2020, Sat
Temerloh, Pahang, Malaysia to Pasir Mas, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
482 KM
Average Travelling Time:
07h41m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
18
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.