Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Terengganu, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Ekspres Mutiara 08:30:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.20
Prisma Express 00:15:00 23:45:00 04h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
S. P. Bumi 21:30:00 23:45:00 04h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.10
Adik Beradik Express 00:00:00 23:40:00 04h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.80
Mara Liner 09:30:00 22:45:00 07h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.40
Mayang Sari Express 21:45:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Perdana Express 22:15:00 22:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Cepat & Cekap Express 22:00:00 22:00:00 07h47m Thu Fri RM 53.10
Asia Jaya Travel & Tours Sdn Bhd 22:05:00 23:00:00 07h14m Sat RM 55.00
KKKL Sdn Bhd 21:30:00 21:30:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 56.00
Terengganu, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
560 KM
Average Travelling Time:
08h35m
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
7942
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.