Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Terengganu, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 09:00:00 23:59:00 04h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Cepat & Cekap Express 00:30:00 23:30:00 05h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.10
Ekspres Mutiara 22:00:00 22:45:00 05h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.20
Prisma Express 00:15:00 23:45:00 04h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
S. P. Bumi 00:30:00 23:45:00 04h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.10
Adik Beradik Express 00:10:00 23:59:00 04h47m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.80
Mayang Sari Express 21:45:00 23:59:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
KKKL Sdn Bhd 21:30:00 22:00:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 51.00
Perdana Express 22:15:00 22:20:00 07h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Terengganu, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
560 KM
Average Travelling Time:
08h35m
Total Operator Brands:
9
Total Trips:
6829
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.