Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Terengganu, Malaysia to Johor Bahru, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Ekspres Mutiara 20:00:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.10
S. P. Bumi 21:30:00 23:45:00 07h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.10
Prisma Express 09:15:00 23:30:00 07h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Mara Liner 09:30:00 23:59:00 07h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 41.70
Mayang Sari Express 21:45:00 21:45:00 10h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 58.00
Asia Jaya Travel & Tours Sdn Bhd 22:30:00 23:00:00 09h32m Sun Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Perdana Express 22:15:00 22:15:00 10h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
KKKL Sdn Bhd 21:30:00 21:30:00 10h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 66.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.