Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Terengganu, Malaysia to Kelantan, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Adik Beradik Express 10:30:00 12:00:00 00h53m Sun Thu Fri Sat RM 10.00
Sani Express 09:30:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 11.00
Mayang Sari Express 12:30:00 22:30:00 03h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
Ekspres Mutiara 01:15:00 23:55:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.70
S. P. Bumi 08:00:00 18:30:00 03h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.80
Perdana Express 23:45:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Arwana 20:00:00 21:45:00 - Sun Mon Thu Fri Sat RM 45.00
Terengganu, Malaysia to Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
144 KM
Average Travelling Time:
03h14m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
4903
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.