Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Terengganu, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 20:00:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.50
Adik Beradik Express 08:00:00 23:20:00 06h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.50
S. P. Bumi 21:30:00 21:30:00 08h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.50
Ekspres Mutiara 08:00:00 20:30:00 06h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.70
Terengganu, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
418 KM
Average Travelling Time:
08h16m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
1123
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.