Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Thái Lan, Thái Lan to Nakhon Ratchasima, Thái Lan Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Thian Chai Air 08:00:00 23:00:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 203.00
Sun Bus 06:00:00 16:30:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 237.00
Prakijyont 08:15:00 21:00:00 06h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 319.00
Sri Mongkol Khon Song 07:15:00 19:40:00 06h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 350.00
Prayat Tour 06:30:00 22:00:00 04h25m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 385.00
Budsarakam 20:00:00 22:20:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 506.00
Lignite Tour 16:50:00 16:50:00 17h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 924.00
Piya Rung Rueng Tour 16:30:00 16:30:00 20h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 1,037.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.