Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Udon Thani, Thái Lan to Thái Lan, Thái Lan Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Phetprasert 04:45:00 20:45:00 03h49m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 227.00
Budsarakam 17:30:00 20:00:00 09h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 592.00
Orsuksa Tour 20:30:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 832.00
Piyaprasert Tour 11:30:00 11:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 1,132.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.