Loading...

Selat Keris Sdn Bhd Bus Schedule

Johor to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Tun Aminah to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor to Penang First Bus Last Bus Fare
Tun Aminah to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Johor to Perak First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Bidor Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Tapah Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Kampar Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Gopeng Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Bagan Serai Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Kuala Kangsar Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Parit Buntar Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Chemor Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Sungai Siput Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Tanjung Malim Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Simpang 4 Hutan Melintang Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Simpang Taiping Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Teluk Intan Select Date
Tun Aminah to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya) Select Date
Tun Aminah to Parit Buntar Select Date
Tun Aminah to Simpang Taiping Select Date
Tun Aminah to Chemor Select Date
Tun Aminah to Sungai Siput Select Date
Tun Aminah to Simpang 4 Hutan Melintang Select Date
Tun Aminah to Bagan Serai Select Date
Tun Aminah to Kuala Kangsar Select Date
Tun Aminah to Teluk Intan Select Date
Tun Aminah to Tanjung Malim Select Date
Tun Aminah to Bidor Select Date
Tun Aminah to Tapah Select Date
Tun Aminah to Kampar Select Date
Tun Aminah to Gopeng Select Date
Johor to Selangor First Bus Last Bus Fare
Tun Aminah to Sabak Bernam Select Date
Tun Aminah to Klang Sentral Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Klang Sentral Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Sabak Bernam Select Date
Johor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Sungai Petani Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Kulim Select Date
Tun Aminah to Sungai Petani Select Date
Tun Aminah to Kulim Select Date
Johor to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Seremban Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.