Loading...

Aerobus Bus Schedule

Kuala Lumpur to Genting Highlands First Bus Last Bus Fare
Jalan Pekeliling to Awana Bus Terminal Select Date
Kuala Lumpur to Johor First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Sungai Rengit Select Date
Genting Highlands to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Awana Bus Terminal to Jalan Pekeliling Select Date
Awana Bus Terminal to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Genting Highlands to Selangor First Bus Last Bus Fare
Awana Bus Terminal to Batang Kali Select Date
Genting Highlands to KL Airport Area First Bus Last Bus Fare
Awana Bus Terminal to KLIA 2 Select Date
Awana Bus Terminal to KLIA Select Date
Johor to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Sungai Rengit to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor to KL Airport Area First Bus Last Bus Fare
Sungai Rengit to KLIA Select Date
Sungai Rengit to KLIA 2 Select Date
Selangor to Genting Highlands First Bus Last Bus Fare
Batang Kali to Awana Bus Terminal Select Date
Selangor to KL Airport Area First Bus Last Bus Fare
AEON Bukit Tinggi to KLIA Select Date
AEON Bukit Tinggi to KLIA 2 Select Date
Paradigm Mall to KLIA Select Date
Paradigm Mall to KLIA 2 Select Date
Subang Skypark to KLIA Select Date
Subang Skypark to KLIA 2 Select Date
KL Airport Area to Genting Highlands First Bus Last Bus Fare
KLIA to Awana Bus Terminal Select Date
KLIA 2 to Awana Bus Terminal Select Date
KL Airport Area to Johor First Bus Last Bus Fare
KLIA to Sungai Rengit Select Date
KLIA 2 to Sungai Rengit Select Date
KL Airport Area to Selangor First Bus Last Bus Fare
KLIA 2 to Paradigm Mall Select Date
KLIA 2 to Subang Skypark Select Date
KLIA 2 to AEON Bukit Tinggi Select Date
KLIA to Subang Skypark Select Date
KLIA to AEON Bukit Tinggi Select Date
KLIA to Paradigm Mall Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.