Loading...

Airport Coach Bus Schedule

Kuala Lumpur to KL Airport Area First Bus Last Bus Fare
KL Sentral to KLIA Select Date
Johor to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Muar to Terminal One Seremban Select Date
Johor to KL Airport Area First Bus Last Bus Fare
Muar to KLIA Select Date
Muar to KLIA 2 Select Date
Negeri Sembilan to Johor First Bus Last Bus Fare
Terminal One Seremban to Muar Select Date
Negeri Sembilan to KL Airport Area First Bus Last Bus Fare
Terminal One Seremban to KLIA Select Date
Terminal One Seremban to KLIA 2 Select Date
KL Airport Area to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
KLIA to KL Sentral Select Date
KL Airport Area to Johor First Bus Last Bus Fare
KLIA 2 to Muar Select Date
KLIA to Muar Select Date
KL Airport Area to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
KLIA to Terminal One Seremban Select Date
KLIA 2 to Terminal One Seremban Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.