Loading...

Alhusna Maju Enterprise

Easybook.com is proud to have launched Alhusna Maju Enterprise.

Routes(Departure Time: 12:00 PM)

  • Sungai Petani -> TBS
  • Sungai Petani -> Kajang
  • Sungai Petani -> Putrajaya Sentral
  • Sungai Petani -> Dataran Nilai (Seremban)

K-12, Terminal Bas Ukir Square, Jalan Kuala Ketil, 8000 Sungai Petani, Kedah
Tel: 012-4954360
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.