Loading...

Asia Star Express Sdn Bhd

Incorporated in October 2010, Asia Star only vision till then is to leading light in this transport industry by growing the level of professionalism of handling luxury executive coach business that will be likeable to the public as a transport solution. Asis Star has been providing bus to Miri, Kuching, Sibu, Bintulu and likewise.

Asia Star also aims to cultivate the trust of the public and people within the organisation trust, in order for Asia Star to emphasis in the building of social equity.

Malaysia-HQ

Lot 465, 8th Mile, Jalan Kota Samarahan, 94300 Kuching, Malaysia.
Tel: 082-411 111|082-610 111
Fax: 082 - 610 222

Kuching

Lot 2922 & 2923, 3 1/2 Mile, Jalan Datuk Tawi Sli, 93250, Kuching.
Tel: 082 - 456 999
Fax: 082 - 577 305

Sibu

S/L 71, No 16, Ground Floor, Lorong Pahlawan 7, 96000, Sibu.
Tel: 084 - 311 323
Fax: 084 - 311 323

Sibu

Counter No 10, Sibu New Bus Terminal, Jalan Pahlawan, 96000, Sibu.
Tel: 084 - 344 999
Fax: 084 - 331 291

Serian

No 109, Serian Bazaar, 94700, Serian.
Tel: 082 - 874 999
Fax: 082 - 874 663

Pontianak

No 165, Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat, 78117, Indonesia.
Tel: 0062561 - 765018
Fax: 0062561 - 765018

Bintulu

Counter No 1, Bintulu Express Bus Terminal, Jalan Medan Jaya, 97000, Bintulu.
Tel: 086 - 314 999|086 - 339 821
Fax: 086 - 316 727

Sarikei

Counter No 2, Sarikei Express Bus Terminal, Jalan Nyelong By Pass, 96100, Sarikei.
Tel: 084 - 654 999
Fax: 084 - 656 030

Miri

Lot 335, Block 8, MCLD, Jalan Lilium 2, Padang Kerbau, 98000, Miri.
Tel: 085 - 421 318
Fax: 085 - 416 339

Miri

Counter No 7, Miri Express Bus Terminal, Pujut Corner, Jalan Padang Kerbau, 98000, Miri.
Tel: 085 - 414 999
Fax: 085 - 434 319

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.